Mobirise

Studio design

IPSIS ontwerpt sinds 1990 grote en kleine opnamestudio's.  Het proces houdt in dat gewenste locaties worden onderzocht; eventueel worden metingen en/of berekeningen gedaan om te bepalen of gebouwen en hun omgeving geschikt zijn voor het doel. 
Daarna worden schetsen gemaakt en gepresenteerd en aan de hand hiervan wordt het uiteindelijke ontwerp volledig in overleg met de opdrachtgever, uitvoerig toegelicht en voorzien van alle relevante (detail)tekeningen aan de opdrachtgever geleverd. Aan de hand van deze gegevens kan een bouwbedrijf een offerte maken en de bouw realiseren; IPSIS Acoustics begeleidt de bouw en kan altijd worden geconsulteerd bij vragen. IPSIS streeft er naar in overleg met de opdrachtgever projecten te realiseren met de laagst mogelijke materiaalkosten door overal waar
mogelijk gebruik van specialistische bouwmaterialen te vermijden.
Hieronder komen de verschillende aspecten van studio design aan bod.

Mobirise

Opnameruimte

Voor het ontwerp van een opnameruimte worden eerst de voorwaarden bepaald. Er wordt gekeken of er kritische punten zijn, zoals buren of voorwerpen die geluid produceren want we willen geluid dat binnen wordt geproduceerd binnen houden en geluid van buiten moet buiten blijven. Aan de hand van deze inzichten wordt bepaald welke constructies nodig zijn om bovenstaande te garanderen.
Daarna wordt door middel van een computermodel berekend hoe het geheel moet worden gedimensioneerd, rekening houdend met staande golven, nagalmtijd, reflecties et cetera.
Aan de hand hiervan wordt het uiteindelijke ontwerp volledig in overleg met de opdrachtgever, uitvoerig toegelicht en voorzien van alle relevante (detail)tekeningen aan de opdrachtgever geleverd. Aan de hand van deze gegevens kan een bouwbedrijf een offerte maken en de bouw realiseren; IPSIS Acoustics begeleidt de bouw en kan altijd worden geconsulteerd bij vragen. IPSIS streeft er naar in overleg met de opdrachtgever projecten te realiseren met de laagst mogelijke materiaalkosten door overal waar mogelijk gebruik van specialistische bouwmaterialen te vermijden.

Mobirise

Controleruimte

Voor het ontwerp van een controleruimte worden eerst de voorwaarden bepaald. Er wordt gekeken of er kritische punten zijn, zoals buren of voorwerpen die geluid produceren want we willen geluid dat binnen wordt geproduceerd binnen houden en geluid van buiten moet buiten blijven. Aan de hand van deze inzichten wordt bepaald welke constructies nodig zijn om bovenstaande te garanderen.
Daarna wordt door middel van een computermodel berekend hoe het geheel moet worden gedimensioneerd, rekening houdend met staande golven, nagalmtijd, reflecties et cetera.
Aan de hand hiervan wordt het uiteindelijke ontwerp volledig in overleg met de opdrachtgever, uitvoerig toegelicht en voorzien van alle relevante (detail)tekeningen aan de opdrachtgever geleverd. Aangegeven wordt hoe en waar luidsprekers, luisterpositie, geluidsabsorptie, difussie, enzovoorts moeten worden aangebracht en aan de hand van deze gegevens kan een bouwbedrijf een offerte maken en de bouw realiseren; IPSIS Acoustics begeleidt de bouw en kan altijd worden geconsulteerd bij vragen. IPSIS streeft er naar in overleg met de opdrachtgever projecten te realiseren met de laagst mogelijke materiaalkosten door overal waar mogelijk gebruik van specialistische bouwmaterialen te vermijden.
Uiteraard kan IPSIS als de bouw is gerealiseerd alle geluidsmetingen verrichten om één en ander te controleren en finetunen. 

Mobirise

Geluidsisolatie

Geluidsisolatie is bij studio-ontwerp vaak cruciaal omdat het bepaalt wat in een studio mogelijk en onmogelijk is. Binnen de studio gegenereerd geluid moet binnen blijven en geluid van buiten de studio dient buiten te blijven.
Isolatie is een wetenschap op zich. Zomaar wat rubber, tennisballen of schuim onder een vloer leggen is zinloos. Constructies moeten worden berekend aan de hand van massa's, massa-veer-systemen, eigenschappen van materialen en amplitude en spectrale samenstelling van het te isoleren geluid.   
Omdat geluid isoleren kostbaar is moet worden berekend welke methode volstaat zodat de optimale prijs/kwaliteitverhouding wordt gerealiseerd.
Bert Stoltenborg van IPSIS Acoustics heeft een aantal artikelen over deze materie geschreven voor onder andere Homerecording Magazine, Bandcoach Magazine, Behind the Corner Magazine, Homerecording.be en Studiotips.com.
Het artikel in Homerecording Magazine staat op de site van Bax. 
Een technisch artikel over de basis van geluidsisolatie vind je hier

Mobirise

Akoestiek

In het dagelijks leven is akoestiek van belang omdat het in veel gevallen bepalend is voor het verblijfscomfort in allerlei omgevingen. Een zaal kan zoveel nagalm genereren dat een spreker onverstaanbaar is, of zo weinig dat muziek slecht klinkt. In scholen, woonkamers, horecagelegenheden, wachtkamers, kantoren, musea en talloze andere ruimten verstoort een onjuiste akoestiek het verblijfscomfort van die ruimten.
IPSIS Acoustics meet en/of berekent de akoestische prestaties van ruimten en geeft aan de hand hiervan advies aangaande de verbetering van tekortschietende akoestiek.
IPSIS is niet gelieerd aan leveranciers van akoestische materialen en streeft ernaar om in samenwerking met een opdrachtgever een kwalitatief uitstekend en prijstechnisch zo gunstig mogelijk advies te realiseren.

This site was started with Mobirise template