Schermafbeelding van een studio in een 3D tekenprogramma

Studio design

IPSIS ontwerpt sinds 1990 grote en kleine opnamestudio's. Het proces houdt in dat gewenste locaties worden onderzocht; eventueel worden metingen en/of berekeningen gedaan om te bepalen of gebouwen en hun omgeving geschikt zijn voor het doel. Daarna worden schetsen gemaakt en gepresenteerd en aan de hand hiervan wordt het uiteindelijke ontwerp volledig in overleg met de opdrachtgever, uitvoerig toegelicht en voorzien van alle relevante (detail)tekeningen aan de opdrachtgever geleverd. Aan de hand van deze gegevens kan een bouwbedrijf een offerte maken en de bouw realiseren; IPSIS Acoustics begeleidt de bouw en kan altijd worden geconsulteerd bij vragen. IPSIS streeft er naar in overleg met de opdrachtgever projecten te realiseren met de laagst mogelijke materiaalkosten door overal waar mogelijk gebruik van specialistische bouwmaterialen te vermijden. Hieronder komen de verschillende aspecten van studio design aan bod.

Opnameruimte

Foto van een opnameruimte met verschillende instrumenten

Voor het ontwerp van een opnameruimte worden eerst de voorwaarden bepaald. Er wordt gekeken of er kritische punten zijn, zoals buren of voorwerpen die geluid produceren want we willen geluid dat binnen wordt geproduceerd binnen houden en geluid van buiten moet buiten blijven. Aan de hand van deze inzichten wordt bepaald welke constructies nodig zijn om bovenstaande te garanderen. Daarna wordt door middel van een computermodel berekend hoe het geheel moet worden gedimensioneerd, rekening houdend met staande golven, nagalmtijd, reflecties et cetera. Aan de hand hiervan wordt het uiteindelijke ontwerp volledig in overleg met de opdrachtgever, uitvoerig toegelicht en voorzien van alle relevante (detail)tekeningen aan de opdrachtgever geleverd. Aan de hand van deze gegevens kan een bouwbedrijf een offerte maken en de bouw realiseren; IPSIS Acoustics begeleidt de bouw en kan altijd worden geconsulteerd bij vragen. IPSIS streeft er naar in overleg met de opdrachtgever projecten te realiseren met de laagst mogelijke materiaalkosten door overal waar mogelijk gebruik van specialistische bouwmaterialen te vermijden.

Controleruimte

Foto van een controleruimte

Voor het ontwerp van een controleruimte worden eerst de voorwaarden bepaald. Er wordt gekeken of er kritische punten zijn, zoals buren of voorwerpen die geluid produceren want we willen geluid dat binnen wordt geproduceerd binnen houden en geluid van buiten moet buiten blijven. Aan de hand van deze inzichten wordt bepaald welke constructies nodig zijn om bovenstaande te garanderen. Daarna wordt door middel van een computermodel berekend hoe het geheel moet worden gedimensioneerd, rekening houdend met staande golven, nagalmtijd, reflecties et cetera. Aan de hand hiervan wordt het uiteindelijke ontwerp volledig in overleg met de opdrachtgever, uitvoerig toegelicht en voorzien van alle relevante (detail)tekeningen aan de opdrachtgever geleverd. Aangegeven wordt hoe en waar luidsprekers, luisterpositie, geluidsabsorptie, difussie, enzovoorts moeten worden aangebracht en aan de hand van deze gegevens kan een bouwbedrijf een offerte maken en de bouw realiseren; IPSIS Acoustics begeleidt de bouw en kan altijd worden geconsulteerd bij vragen. IPSIS streeft er naar in overleg met de opdrachtgever projecten te realiseren met de laagst mogelijke materiaalkosten door overal waar mogelijk gebruik van specialistische bouwmaterialen te vermijden. Uiteraard kan IPSIS als de bouw is gerealiseerd alle geluidsmetingen verrichten om één en ander te controleren en finetunen.

Geluidsisolatie

Schermafbeelding van een 3D tekening

Geluidsisolatie is bij studio-ontwerp vaak cruciaal omdat het bepaalt wat in een studio mogelijk en onmogelijk is. Binnen de studio gegenereerd geluid moet binnen blijven en geluid van buiten de studio dient buiten te blijven.
Isolatie is een wetenschap op zich. Zomaar wat rubber, tennisballen of schuim onder een vloer leggen is zinloos. Constructies moeten worden berekend aan de hand van massa's, massa-veer-systemen, eigenschappen van materialen en amplitude en spectrale samenstelling van het te isoleren geluid.

Omdat geluid isoleren kostbaar is moet worden berekend welke methode volstaat zodat de optimale prijs/kwaliteitverhouding wordt gerealiseerd. Bert Stoltenborg van IPSIS Acoustics heeft een aantal artikelen over deze materie geschreven voor onder andere Homerecording Magazine, Bandcoach Magazine, Behind the Corner Magazine, Homerecording.be en Studiotips.com.

Het artikel in Homerecording Magazine staat op de site van Bax.
Een technisch artikel over de basis van geluidsisolatie vind je hier.

Zaal akoestiek

Foto van een laptop en microfoon die een meting uitvoeren

In het dagelijks leven is akoestiek van belang omdat het in veel gevallen bepalend is voor het verblijfscomfort in allerlei omgevingen. Een zaal kan zoveel nagalm genereren dat een spreker onverstaanbaar is, of zo weinig dat muziek slecht klinkt. In scholen, woonkamers, horecagelegenheden, wachtkamers, kantoren, musea en talloze andere ruimten verstoort een onjuiste akoestiek het verblijfscomfort van die ruimten. IPSIS Acoustics meet en/of berekent de akoestische prestaties van ruimten en geeft aan de hand hiervan advies aangaande de verbetering van tekortschietende akoestiek. IPSIS is niet gelieerd aan leveranciers van akoestische materialen en streeft ernaar om in samenwerking met een opdrachtgever een kwalitatief uitstekend en prijstechnisch zo gunstig mogelijk advies te realiseren.

Elektro akoestiek

Schermafbeelding van ontwerpsoftware

IPSIS Acoustics begon midden jaren '80 als een bedrijf dat zich bezig hield met het ontwikkelen, bouwen en verkopen van hifi- en studioluidsprekers. Bij luidsprekers en geluidsinstallaties ligt nog steeds ons hart. Voor projecten die een speciale aanpak vereisen ontwerpen we luidsprekers op maat die precies zijn toegesneden op hun taak zonder dat budgetten worden opgerekt/overschreden .

IPSIS ontwerpt en onderhoudt geluidsinstallaties voor horeca, industrie, zalen, sportverenigingen, sportparken, kantoren , kerken enzovoorts. We hebben kennis en ervaring op het gebied van het ontwerpen van geluidssystemen die optimale spraakverstaanbaarheid garanderen, bijvoorbeeld door looptijdverschillen ('echo') te voorkomen. Maar we kunnen ook zorgen dat geluid op een locatie de omgeving niet verstoort of dat in fabriekshallen uniforme geluidsniveaus worden gegenereerd.

Luidsprekers

Foto van een luidspreker

IPSIS Acoustics begon midden jaren '80 als een bedrijf dat zich bezig hield met het ontwikkelen, bouwen en verkopen van hifi- en studioluidsprekers. Bij luidsprekers en geluidsinstallaties ligt nog steeds ons hart. Voor projecten die een speciale aanpak vereisen ontwerpen we luidsprekers op maat die precies zijn toegesneden op hun taak zonder dat budgetten worden opgerekt/overschreden .

Maar we vinden het ook leuk om vintage luidsprekers op te knappen. Oudere luidsprekers hebben nogal eens problemen met schuim- of rubberranden die vergaan zodat de luidspreker niet optimaal meer klinkt. Vaak kan dit worden gerepareerd. En ook problemen met scheidingsfilters, luidsprekerbehuizingen en kapotte eenheden lossen we graag op zodat uw geliefde vintage luidsprekers weer spelen als vanouds.

Lawaaibeheersing

Foto van een laptop die een geluidsmeting uitvoert

Lawaai is ongewenst geluid dat grote impact kan hebben op de kwaliteit van werk, wonen en leven. IPSIS verricht metingen aan geluid en kan bepalen of geluid normen overschrijdt zodat het wordt aangemerkt als zijde lawaai. IPSIS adviseert aangaande het voorkomen of oplossen van problemen met lawaai zoals machinelawaai, verkeerslawaai, lawaai door muziek, enzovoorts. Omdat we aan studio's en geluidssystemen in de horeca werkten werden we geconfronteerd met vergunningverlening. IPSIS maakt daarom ook akoestische rapporten in het kader van de Wet Milieubeheer. IPSIS verleent ook R&D-diensten; we waren één van de eerste bedrijven in Nederland die het (toen) zeer geavanceerde MLSSA-meetsysteem kochten. Daardoor konden we decennia geleden al state-of-the-art-metingen doen aan luidsprekers, zaalakoestiek, akoestische materialen en mechanische systemen. We adviseerden bijvoorbeeld aangaande nieuw ontwikkelde gasbranders die teveel geluid produceerden, absorberende panelen met waterdichte afwerking die geluidsreflecties bleken te genereren en nieuwe methoden om diffusie te genereren (hier te lezen).