Lawaaibeheersing

Foto van een laptop die een geluidsmeting uitvoert

Lawaai is ongewenst geluid dat grote impact kan hebben op de kwaliteit van werk, wonen en leven. IPSIS verricht metingen aan geluid en kan bepalen of geluid normen overschrijdt zodat het wordt aangemerkt als zijde lawaai. IPSIS adviseert aangaande het voorkomen of oplossen van problemen met lawaai zoals machinelawaai, verkeerslawaai, lawaai door muziek, enzovoorts. Omdat we aan studio's en geluidssystemen in de horeca werkten werden we geconfronteerd met vergunningverlening. IPSIS maakt daarom ook akoestische rapporten in het kader van de Wet Milieubeheer. IPSIS verleent ook R&D-diensten; we waren één van de eerste bedrijven in Nederland die het (toen) zeer geavanceerde MLSSA-meetsysteem kochten. Daardoor konden we decennia geleden al state-of-the-art-metingen doen aan luidsprekers, zaalakoestiek, akoestische materialen en mechanische systemen. We adviseerden bijvoorbeeld aangaande nieuw ontwikkelde gasbranders die teveel geluid produceerden, absorberende panelen met waterdichte afwerking die geluidsreflecties bleken te genereren en nieuwe methoden om diffusie te genereren (hier te lezen).