Controleruimte

Foto van een controleruimte

Voor het ontwerp van een controleruimte worden eerst de voorwaarden bepaald. Er wordt gekeken of er kritische punten zijn, zoals buren of voorwerpen die geluid produceren want we willen geluid dat binnen wordt geproduceerd binnen houden en geluid van buiten moet buiten blijven. Aan de hand van deze inzichten wordt bepaald welke constructies nodig zijn om bovenstaande te garanderen. Daarna wordt door middel van een computermodel berekend hoe het geheel moet worden gedimensioneerd, rekening houdend met staande golven, nagalmtijd, reflecties et cetera. Aan de hand hiervan wordt het uiteindelijke ontwerp volledig in overleg met de opdrachtgever, uitvoerig toegelicht en voorzien van alle relevante (detail)tekeningen aan de opdrachtgever geleverd. Aangegeven wordt hoe en waar luidsprekers, luisterpositie, geluidsabsorptie, difussie, enzovoorts moeten worden aangebracht en aan de hand van deze gegevens kan een bouwbedrijf een offerte maken en de bouw realiseren; IPSIS Acoustics begeleidt de bouw en kan altijd worden geconsulteerd bij vragen. IPSIS streeft er naar in overleg met de opdrachtgever projecten te realiseren met de laagst mogelijke materiaalkosten door overal waar mogelijk gebruik van specialistische bouwmaterialen te vermijden. Uiteraard kan IPSIS als de bouw is gerealiseerd alle geluidsmetingen verrichten om één en ander te controleren en finetunen.